28.03.2016 16:38

Breytingar á fyrirkomlagi dreifingar á pósti fækkun ferða um 50% á Ströndum.


Breyting á fyrirkomulagi dreifingar Pósts.

Tekið af vef Íslandspóst.

Í september á síðasta ári gaf innanríkisráðuneytið út breytingu á reglugerð um alþjónustu og framkvæmd póstþjónustu. Meðal breytinga sem reglugerðin tekur til er póstdreifing á svæðum þar sem kostnaður er hlutfallslega hár, en þar er heimilt að fækka dreifingardögum í annan hvern virkan dag og mun sú breyting taka gildi þann 1. mars næstkomandi. Í reglugerðinni (nr. 868/2015) segir meðal annars:
Á dreifbýlissvæðum, þar sem kostnaður við dreifingu er þrefaldur eða meiri miðað við sams konar kostnað í þéttbýli, er rekstrarleyfishafa heimilt að fækka dreifingardögum í annan hvern virkan dag. Rekstrarleyfishafi skal senda Póst- og fjarskiptastofnun tilkynningu þess efnis með rökstuddri greinargerð um kostnað. Stofnunin skal yfirfara og staðreyna útreikninga rekstrarleyfishafa og eftir atvikum hafna eða samþykkja umsókn, innan þriggja mánaða.""Jafnframt getur rekstrarleyfishafi sent Póst- og fjarskiptastofnun rökstudda umsókn um undanþágu frá ákvæðum 1. mgr., ef hann metur kringumstæður eða landfræðilegar aðstæður þannig að útburður pósts alla virka daga sé verulegum erfiðleikum bundinn á tilteknum landsvæðum."Íslandspóstur hefur sent Póst- og fjarskiptastofnun tilkynningu og rökstudda greinargerð um fækkun dreifingardaga á svæðum, þar sem kostnaður er hlutfallslega hár, og hefur stofnunin heimilað breytinguna. Eftir að breytingin tekur gildi verður dreifing alla virka daga vikunnar til um 95% landsmanna.

Smá frá niðurskurðarlandpóstinum á Ströndum.

Frá og með 1 apríl gengur í gildi nýtt dreifingarfyrirkomulag með út burð á pósti sem tilheyra Strandabyggð og Kaldrannaneshreppi aðra vikuna eru það þrír dagar mánudagur- miðvikudagur og föstudagur og svo hinu vikuna eru það einungis á þriðjudag og fimmtudag  sum sé vel 50% skerðing á dreifingu pósts og pakkavöru. Eins og áður hefur komið fram þá er meiri skerðing í kortunum há Íslandspósti sem er að legga niður útibúið á Drangsnesi sem er til húsa í Kaupfélaginu á Drangsnesi og sem tekur gildi skilst mér í sumar og þá á póstskömmin að bera allan póstinn til þeirra á staðnum en þessi síðanefnda aðgerð skilar Íslandspósti litlum sem engum hagnaði.

En svona er þetta ég ræð engu um þetta Alþingismennirnir allir með tölu áttu að sjá um þetta en þeir skrifuðu undir fækkunarskjalið án þess að hafa hugmynd um hvað þeir væru að skrifa undir.