11.11.2021 21:24

FRÁBÆRT. Mokað í Árneshrepp í allan vetur.


FRÁBÆRT.
Mokað í Árneshrepp í allan vetur
tilraunaverkefni um mokstur eftir áramót.
Á tímabilinu janúar til mars á næsta ári verður þjónusta á Strandavegi í Árneshrepp aukin þannig að vegurinn verður mokaður þegar aðstæður leyfa allt að tvisvar í viku. Ekki hefur verið mokað á þessum tíma nema að beiðni sveitarfélags samkvæmt helmingamokstursreglu frá 5. janúar til 20. mars. Um tilraunaverkefni er að ræða til að mæta óskum um aukna þjónustu.
Strandavegur er um 80 km langur frá Bjarnarfirði í Norðurfjörð. Vegurinn er að hluta til niðurgrafinn og liggur um þekkt snjóflóðasvæði. Lega og ástand vegarins, auk snjóflóðahættu, veldur því að oft á tíðum er ekki er hægt að moka hann eða halda honum opnum að vetri til, sérstaklega þegar snjóþungt er. Takmörkuð fjarskipti eru einnig á þessari leið sem dregur úr öryggi bæði starfsmanna við vetrarþjónustu og almennra vegfarenda.
Ákveðið hefur verið að fara í þetta tilraunaverkefni á tímabilinu janúar 2022 til mars 2022 þar sem vegurinn verður mokaður þegar aðstæður leyfa allt að tvisvar í viku þegar fyrirsjáanlegt er að færðin haldist sæmileg eitthvað áfram. Mat á aðstæðum og ákvörðun til moksturs verður í höndum Vegagerðarinnar í samstarfi við heimamenn og eingöngu mokað þegar hægt er að leggja mat á snjóflóðahættu og veður heimilar. Vegagerðin mun fjármagna tilraunaverkefnið en markmið þess er að leggja mat á raunhæfi þess að halda úti vetrarþjónustu á Strandavegi yfir háveturinn og jafnframt hvað þurfi til svo hægt sé að sinna slíkri þjónustu með öruggum hætti.
Undanfarin ár hafa íbúar Árneshrepps ásamt Byggðastofnun, Árneshreppi og Vestfjarðastofu staðið að verkefninu Áfram Árneshreppur undir hatti Brothættra byggða sem er hluti af byggðaáætlun. Ítrekað hefur komið fram á vettvangi verkefnisins að einangrun Árneshrepps að vetri er veruleg hindrun í vegi uppbyggingaráforma í byggðarlaginu.